Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany

Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany

Stromová 34
921 01 Piešťany
IČO: 00162019

Informácie o inštitúcii Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany

Denné a pomaturitné štúdium - manažment hotelov, manažment cestovných kancelárií a turistické informačné kancelárie.

 

Hotelová akadémia Ľ.Wintera v Piešťanoch ponúka absolventom základných škôl atraktívny päťročný študijný odbor 6323 6 00 hotelová akadémia, ukončený maturitnou skúškou, ktorý pripravuje stredoškolsky vzdelaných odborníkov pre širokú oblasť hotelierstva schopných samostatne podnikať v zariadeniach reštauračného stravovania.
V súčasnosti študuje tento odbor v 16-tich triedach 520 žiakov.
Škola vznikla v roku 1946 a počas jej pôsobenia sa menila dĺžka i obsah štúdií. Počas svojej existencie sa zaradila medzi prestížne hotelové akadémie na Slovensku. Svedčí o tom vysoká úspešnosť maturantov v praxi i na prijímacích skúškach na vysoké školy.

S kým môžete prísť do kontaktu?

Stromová 34, 92101 Piešťany

Riaditeľ školy:  Mgr. Elena Grúňová
Telefón /fax:  033/7726431, 033/7726036
E-mail:  hotelak@zupa-tt.sk

Viac informácií nájdete na webovej stránke: http://www.hastropy.sk

Kde nás nájdete?

Zobrazit